Sluitingsdatums vir honneursaansoeke

BSc Hons:
Biochemie - 30 September 2019
Chemie - 31 Oktober 2019
Fisika - 31 September 2019
BSc / BCom Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsel - 28 September 2019
Wiskunde en Statistiek - 28 September 2019
Wiskunde - 31 Oktober 2019 (laat aansoeke sal in Januarie 2020 op meriete oorweeg word)
Toegepaste Wiskunde - 30 November 2019 (laat aansoeke sal in Januarie 2020 op meriete oorweeg word)
Aktuariële Wetenskap - 11 September 2019
Besigheidsanalise - 11 September 2019
Finansiële Wiskunde - 11 September 2019
Kwantitatiewe Risikobestuur - 11 September 2019
Omgewingsgeologie - 31 Oktober 2019
Ekologiese Interaksies en Ekosisteem Veerkragtigheid - 31 Oktober 2019
Biodiversiteit Bewaringsekologie - 31 Oktober 2019
Akwatiese Ekosisteemwelstand - 31 Oktober 2019
Geïntegreerde Plaagbeheer - 31 Oktober 2019
Geografie en Omgewingsbestuur - 31 Oktober 2019
Hidrologie en Geohidrologie - 31 Oktober 2019

Diplomas:
Nagraads Diploma in Ramprisikobestuur - 30 November 2019

 

Doen hier aansoek