Sluitingsdatums vir honneursaansoeke

BSc Hons:
Biochemie - 30 September 2020
Chemie - 31 Oktober 2020
Fisika - 31 September 2020
BSc / BCom Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsel - 28 September 2020
Wiskunde en Statistiek - 28 September 2020
Wiskunde - 31 Oktober 2020 (laat aansoeke sal in Januarie 2021 op meriete oorweeg word)
Toegepaste Wiskunde - 30 November 2020 (laat aansoeke sal in Januarie 2021 op meriete oorweeg word)
Aktuariële Wetenskap - 11 September 2020
Besigheidsanalise - 11 September 2020
Finansiële Wiskunde - 11 September 2020
Kwantitatiewe Risikobestuur - 11 September 2020
Omgewingsgeologie - 31 Oktober 2020
Ekologiese Interaksies en Ekosisteem Veerkragtigheid - 31 Oktober 2020
Biodiversiteit Bewaringsekologie - 30 Oktober 2020
Akwatiese Ekosisteemwelstand - 30 Oktober 2020
Geïntegreerde Plaagbeheer - 31 Oktober 2020
Geografie en Omgewingsbestuur - 31 Oktober 2020
Hidrologie en Geohidrologie - 31 Oktober 2020

Diplomas:
Nagraads Diploma in Ramprisikobestuur - 30 November 2020

 

Doen hier aansoek