Uitvoerende Dekaan: Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe

Prof Eno Ebenso
  +27 16 910 3553
  Eno.Ebenso@nwu.ac.za
  Gebou 8, Kamer G09, Vaaldriehoekkampus.

Adjunk-dekaan: Onderrig en Leer

Prof Helen Drummond
  +27 18 389 2317
  Helen.Drummond@nwu.ac.za
  Gebou 4AC, Lokaal 2053, (Ou Wetenskaplike Gebou), Mafikengkampus.

Adjunk-dekaan: Toegewysde Funksies

Prof Thebe Medupe
  +27 18 289 2374
  Rodney.Medupe@nwu.ac.za
  Gebou A4 (Ou Wetenskaplike Gebou), kamer 2008, Mafikengkampus.

Adjunk-dekaan: Navorsing en Innovasie

Prof David Modise
  +27 18 299 2301
  David.Modise@nwu.ac.za
  Gebou G5, kamer G12, Potchefstroomkampus.