Uitvoerende Dekaan: Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe

Prof Eno Ebenso
  +27 18 389 2915
  Eno.Ebenso@nwu.ac.za
  Gebou 4AC, Lokaal 1010, Mafikengkampus

Waarnemende Adjunk-dekaan: Onderrig en Leer

Prof Helen Drummond
  +27 18 389 2317
  Helen.Drummond@nwu.ac.za
  Gebou 4AC, Lokaal 2053, Mafikengkampus

Waarnemende Adjunk-dekaan: Navorsing en Innovasie

Prof Gilbert Groenewald
  +27 18 299 2560
  Gilbert.Groenewald@nwu.ac.za
  Gebou G3, Lokaal 113, Potchefstroomkampus