Algemene Kontak Inligting:

     

Fakulteit Posadres:

Privaatsak  X6001

Potchefstroomkampus

Noord-Wes Universiteit

Potchefstroom

2520

 

Vind FNLW @Mahikeng:

Gebou A4 (Ou Wetenskap Gebou)

Eerste vlak

Mahikengkampus

 

Vind FNLW @Potchefstroom:

Gebou G5 

Grond vlak

Potchefstroomkampus

 

Vind FNLW @Vaal Driehoek:

Gebou 8

Grond vlak

Vaal Driehoekampus


Uitvoerende Dekaanskantoor:

         

Prof David Modise: Waarnemende Uitvoerende Dekaan 

Tel:  +27 18 299 2301 

E-pos: David.Modise@nwu.ac.za

Kantoor: Gebou G5, Kamer G12, Potchefstroomkampus

 

Mev Lizelle Le Roux: Sekretaresse vir die Uitvoerende Dekaan  

Tel:  +27 18 299 2301 
E-pos: Lizelle.LeRoux@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou G5, Kantoor G12, Potchefstroomkampus

       

Adjunk-Dekaanskantore:

Adjunk-Dekaan vir Navorsing en Innovasie:

           

Prof Gilbert Groenewald: Waarnemende Adjunk-Dekaan - Navorsing en Innovasie

Tel:  +27 18 299 2560 
E-pos: David.Modise@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou G3, Kamer 113, Potchefstroomkampus

 

 

       

 

Adjunk-Dekaan vir Onderrigleer:

         

Prof Helen Drummond: Adjunk-Dekaan - Onderrigleer

Tel: +27 18 389 2317 
E-pos:  Helen.Drummond@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou 4AC, Kamer 2053, Mahikengkampus.

 

Mev Maria Ramookho: Sekretaresse vir die Adjunk-Dekaan Onderrigleer

Tel: +27 18 389 2051 
E-pos:  Maria.Ramookho@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou 4AC, Kamer 2052, Mahikengkampus.

       

 

Adjunk-Dekaan vir Toegewysde Funksies

           

Prof Thebe (Rodney) Medupe: Adjunk-Dekaan - Toegewysde Funksies

Tel:  +27 18 389 2374 
E-pos: Rodney.Medupe@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou A4 (Mahikengkampus) / Wetenskapsentrum (Potchefstroomkampus). 

           

Studente Akademiese Lewensiklus Administrasie (SALA):

FNLW SALA Hoof:

           

Mev Heleen Swart: Senior Fakulteits Administrateur

Tel:  +27 18 299 2304
E-pos: Heleen.Swart@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou G5, Kamer G13, Potchefstroomkampus.

           

 

Potchefstroomkampus SALA Administrateurs: 

       

Mev Adélle Jerling: Voorgraadse Administrateur

Tel:  +27 18 285 2761
E-pos: Adelle.Jerling@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou G5, Kamer G14, Potchefstroomkampus.

 

Mev Farzana Hussain: Nagraadse Administrateur

Tel:  +27 18 299 2816
E-pos: Farzana.Hussain@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou G5, Kamer G03, Potchefstroomkampus.

 

Mev Jeanne Marié Coetzee: Administratiewe Assistent

Tel:  +27 18 299 2458
E-pos: 20536577@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou G5, Kamer G13, Potchefstroomkampus.

   

 

Mahikengkampus SALA Administrateurs: 

     

Mej Shebo Kakula: Voorgraadse Administrateur

Tel:  +27 18 389 2481
E-pos: Shebo.Kakula@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou A4, Kamer 2051, Mahikengkampus.

 

Mej Musanchi Sichembe: Nagraadse Administrateur

Tel:  +27 18 289 2319
E-pos: Musanchi.Sichembe@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou A4, Grond vlak, Mahikengkampus.

 

Mev Abigail: Administratiewe Assistent

Tel:  +27 18 289 2761
E-pos: Abigail.Corns@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou A5, Mahikengkampus.

 

Vakante pos: Administratiewe Assistent

Tel:  +27 18 289 xxxx
E-pos: naam.van@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou A4, Kamer xx, Mahikengkampus.

 

Vaal Driehoekampus SALA Administrateur:

           

Mev Margi Williams: Administrateur

Tel:  +27 16 385 2051
E-pos: 12297240@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou 8, Groond vlak, Vaal Driehoekampus.

           

Kommunikasie en Bemarking:

           

Mej Ashleigh Pieterse: Senior Skakelbeampte

Tel:  +27 18 299 2711
E-pos: 22821988@nwu.ac.za
Gebou: Gebou G5, Kamer G05, Potchefstroomkampus

           

Finansiële Beplanning:

         

Mnr Mthobisi Baloyi: Senior Fakulteit Rekenmester

Tel:  +27 18 285 2501
E-pos: Mthobisi.Baloyi@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou G5, Kamer G16, Potchefstroomkampus

 

Mev Edna Dreyer: Fiskalebeampte

Tel:  +27 18 299 2299
E-pos: Edna.Dreyer@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou G5, Kamer G15, Potchefstroomkampus