Posadres:

Privaatsak X6001

Potchefstroomkampus

Noordwes-Universiteit

Potchefstroom

2520


Fisiese Adres:

Mafikengkampus:                                             

Gebou A4 (Ou Wetenskap Gebou)

Eerste vloer

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus:                                             

Gebou G5 

Grond vloer

Potchefstroomkampus

Vaal-driehoekkampus:                                   

Gebou 8

Grond vloer

Vaal-driehoekkampus


Uitvoerende Dekaan:

Prof Eno Ebenso 

Tel: +27 16 910 3553 
E-pos:  Eno.Ebenso@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou 8, Kamer G09, Vaal-driehoekkampus.

Sekretaresse van die Uitvoerende Dekaan:

Mev Belinda Lombard

Tel: +27 16 910 3554
E-pos:  Belinda.Lombard@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou 8, Kamer G09, Vaal-driehoekkampus.


Adjunk-Dekane:

Adjunk-dekaan vir Onderrigleer:

Prof Helen Drummond

Tel: +27 18 389 2317 
E-pos:  Helen.Drummond@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou A4, Kamer 2053, (Ou Wetenskap Gebou), Mafikengkampus.

Sekretaresse vir die Adjunk-dekaan Onderrigleer:

Mev Maria Ramookho

Tel: +27 18 389 2051 
E-pos:  Maria.Ramookho@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou A4, Kamer 2052, (Ou Wetenskap Gebou), Mafikengkampus.

Adjunk-Dekaan vir Navorsing en Innovasie:

Prof David Modise

Tel:  +27 18 299 23.1
E-pos: David.Modise@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou G5, Kamer G12, Potchefstroomkampus

Sekretaresse vir die Adjunk-dekaan Navorsing en Innovasie:

Mev Lizelle le Roux

Tel:  +27 18 299 2301
E-pos: Lizelle.LeRoux@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou G5, Kamer G12, Potchefstroomkampus

Adjunk-Dekaan vir Toegwysde Funksies:

Prof Thebe Medupe 

Tel:  +27 18 389 2374
E-pos: Rodney.Medupe@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou A4 (Mafikengkampus) / Wetenskap Sentrum (Potchefstroomkampus). 


Fakulteitsadministrasie:

Senior Fakulteit Administrateur:

Mev Heleen Swart 

Tel:  +27 18 299 2304
E-posl: Heleen.Swart@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou G5, kamer G13 (Potchefstroomkampus).

Voorgraadse Administrateurs:

Mev Shebo Kakula                                           

Tel:  +27 18 389 2481
E-pos: Shebo.Kakula@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou A4, kamer 2051 (Mafikengkampus).


Mev Adelle Jerling

Tel:  +27 18 285 2761
E-pos: Adelle.Jerling@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou G5, kamer G03 (Potchefstroomkampus).

Nagraadse Administrateur:

Mev Farzana Hussain 

Tel:  +27 18 299 2861
E-pos: Farzana.Hussain@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou G5, kamer G14 (Potchefstroomkampus).


Bemarking en Kommunikasie:

Mej Ashleigh Pieterse

Tel:  +27 18 299 2711
E-pos: 22821988@nwu.ac.za
Kantoor: Gebou G5, kamer G05 (Potchefstroomkampus).


Kwaliteitbestuur:

Prof Jan Geertsema

Tel:  +27 18 299 4401

E-pos: jan.geertsema@nwu.ac.za

Kantoor: Gebou G5, kamer G16 (Potchefstroomkampus).