Sluitingsdatums vir honneursaansoeke

 

Sluitingsdatums vir honneursaansoeke

BSc Hons:

 • Biochemie - 30 September 2023
 • Chemie - 31 Oktober 2023
 • Fisika - 31 Oktober 2023
 • Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels - 30 September 2023
 • Wiskundige Statistiek - 30 September 2023
 • Wiskunde - 22 Januarie 2024 (Evaluasies sal betyds gedoen word tot Januarie 2024)
 • Toegepaste Wiskunde - 22 Januarie 2024 (Evaluasies sal betyds gedoen word tot Januarie 2024)
 • Aktuariële Wetenskap - 30 September 2023
 • Besigheidsanalise - 30 September 2023
 • Kwantitatiewe risikobestuur - 30 September 2023
 • Omgewingsgeologie - 31 Oktober 2023
 • Ekologiese interaksies en ekosisteemveerkragtigheid - 31 Oktober 2023
 • Biodiversiteit en Bewaringsekologie - 31 Oktober 2023
 • Aquatiese ekosisteemgesondheid - 31 Oktober 2023
 • Geïntegreerde plaagbestuur - 31 Oktober 2023
 • Geografie en Omgewingsbestuur - 31 Oktober 2023
 • Hidrologie en Geohidrologie - 31 Oktober 2023
 • CARST – 31 Oktober 2023

Diplomas:

 • Nagraads Diploma in Ramprisikobestuur - 31 Oktober 2023

 

Doen hier aansoek