Thebe Medupe

Naam en van
Prof Thebe Medupe
Posbeskrywing
Adjunk-Dekaan: Onderrigleer
Telefoon
+27 18 299 4236
E-pos
Rodney.Medupe@nwu.ac.za
Fisiese adres
Gebou F21, Wetenskapsentrum
Kampus
Potchefstroomkampus